รายงานผลประจำปี พ.ศ. 2562

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2562

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2562

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 รายงานผลประจำปี พ.ศ. 2563

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563

 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบรายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

edirne escort bayan adana escort bayan konya escort bayan van escort bayan canakkale escort bayan hatay escort bayan kahramanmaras escort bayan antalya escort antalya escort antalya escort