กิจกรรมเด่น

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้รับเกียรติบัตรยกย่องเป็นองค์กรคุุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายอินทร บรรทม ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นผู้แทนรับมอบเกียรติบัตรยกย่องเป็นองค์กรคุุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ทำเนียบรัฐบาล
เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ มอบประกาศนียบัตรหน่วยงานภายในสังกัด ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับที่ 2 องค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้ดำเนินการมอบประกาศนียบัตรให้หน่วยงานภายในสังกัด ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับที่ 2 องค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้ง ๑0 หน่วยงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมน้ำปิง ชั้น 4 อาคารจุฑามาศ

ผู้บริหารนายอินทร​ บรรทม
ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

สทนช. งดให้ งดรับ 

             สทนช. ประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติได้กำหนดให้มีการขับเคลื่อนการดำเนินการตามกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์
เป้าหมายที่ 1 ข้อ 1.1 ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy

 

 

  

law balance

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

News Icon

ข่าวประชาสัมพันธ์

meeting icon

การประชุม/มติที่ประชุม

Fan Page ศปท.

หน่วยงานภายใน สทนช.

สำนัก/กอง ส่วนกลาง

หน่วยงาน ส่วนภูมิภาค

ระบบสารสนเทศ

CloudStorage

dpis banner

e document

mailgothai

 


สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

0.png0.png6.png4.png4.png8.png3.png
วันนี้21
เมื่อวานนี้21
สัปดาห์นี้84
เดือนนี้374
รวมทั้งหมด64483

วันพฤหัสบดี, 18 สิงหาคม 2565 23:13

เอกสารเผยแพร่

เชื่อมโยงหน่วยงานภายนอก